Conflict met uw buren?

Buurtbemiddeling helpt u samen een oplossing te vinden. Buurtbemiddeling helpt buren die in een conflict zitten en er zelf niet uit komen. Buren die op een constructieve manier met elkaar in gesprek willen onder leiding van neutrale, onpartijdige, vrijwillige en deskundige bemiddelaars.

Buurtbemiddeling lijkt in de praktijk het beste te werken in gevallen waar de onenigheid en irritaties nog niet heel hoog opgelopen zijn, het wordt vooral preventief ingezet. Maar ook ingewikkeldere en langlopende kwesties tussen buren zijn door inzet van de bemiddelaars tot een oplossing gekomen.

De kracht van Buurtbemiddeling is dat, met hulp van de bemiddelaars, de buren zelf hun problemen oplossen. Soms is er gewoon te veel gebeurd om dat samen te kunnen, dan willen buurtbemiddelaars graag van dienst zijn.

Iedereen kan een probleem aanmelden bij de coördinator Buurtbemiddeling. Ook de politie en woningbouwcorporaties verwijzen melders naar Buurtbemiddeling. De vrijwillige buurtbemiddelaars maken een afspraak bij de melder thuis om persoonlijk te horen waar het om gaat. De vrijwilligers gaan ook op bezoek bij de andere partij om hun kant van het verhaal te horen. Vervolgens wordt, bij bereidheid van beide partijen, op neutraal terrein een bemiddelingsgesprek gehouden onder leiding van de twee bemiddelaars. In dat gesprek vertellen beide partijen aan elkaar wat hun dwars zit, worden er wensen voor verbetering geuit en concrete verbeteringsafspraken afgesproken. Na enige tijd bellen de bemiddelaars beide partijen nog eens op om te horen of de gemaakte afspraken goed verlopen.

Wilt u Buurtbemiddeling inschakelen of heeft u vragen?
Bel van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur naar 088- 00 11 333.
U kunt vragen naar de coördinator Buurtbemiddeling, Gabriëlle Langhout.
Of stuur een e-mail naar e-mailadres: buurtbemiddeling@sterker.nl