disclaimer

Disclaimer voor www.woningstichtingheteren.nl

Woningstichting Heteren (Kamer van Koophandel: 10-038227), hierna te noemen WSH, verleent u hierbij toegang tot www.woningstichtingheteren.nl (‘de website’). WSH publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

WSH behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

WSH spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden informatie en materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie en materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van WSH.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan WSH nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Deze links worden uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak en impliceren niet dat WSH de gelinkte sites goedkeurt of onderschrijft, zelfs al bevatten deze sites het logo van WSH, aangezien WSH geen zeggenschap heeft over de inhoud van dergelijke sites.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij WSH.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WSH, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset of via een online link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Cookie beleid

Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw computer, tablet of smartphone zet op het moment dat u de site bezoekt. In de cookie worden gebruikersinstellingen, unieke nummers en dergelijke opgeslagen. Zo zorgt de cookie er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd blijft terwijl u een site gebruikt. Ook kan worden vastgelegd welke pagina’s u heeft bezocht of op welke links u heeft geklikt.

Wij gebruiken op onze website cookies om anonieme gegevens te verzamelen over het gebruik van onze website. Het gaat hierbij om functionele en analytische cookies. De verzamelde gegevens kunnen we gebruiken om onze website te verbeteren. 

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.