Gratis informatie en advies

Spreekuren Sociaal Raadslieden
Met ingang van mei 2023 zijn de Sociaal Raadslieden van Santé Partners weer gestart met het houden van spreekuren in Overbetuwe.
Sociaal Raadslieden Ingrid Weideveld en Ellen Boevink geven gratis informatie en advies aan de inwoners van de gemeente Overbetuwe. De doelgroep zijn de mensen met een lager inkomen. Zij helpen met vragen op een breed sociaal-juridisch terrein.

Meest voorkomende onderwerpen:
• uitkeringen: bijstand, pensioenen, AOW en WIA
• arbeidsrecht: vragen over contracten en conflicten
• belastingen: aangifte of aanslag inkomstenbelasting
• toeslagen: huur- zorg- en kinderopvangtoeslag
• huren: huurcontracten, conflicten met verhuurder
• consumentenzaken: koopovereenkomsten, garanties en verzekeringen
• personen- en familierecht: echtscheiding en erfrecht
• onderwijs: bijvoorbeeld studiefinanciering en studiekosten.

Wat doen de Sociaal Raadslieden?
Zij geven informatie en advies, helpen bij formulieren en brieven. Zo nodig verwijzen zij u door.

Inloopspreekuur
Elke maandagmiddag houden zij van 13.30 uur tot 15.30 uur een inloopspreekuur in Sociaal Cultureelcentrum ‘De Wieken’, Prinses Irenestraat 49 in Elst.
U kunt hier zonder afspraak terecht.

Afsprakenspreekuur
Naast het inloopspreekuur houden de Sociaal Raadslieden ook spreekuren op afspraak: op woensdagochtend (in het Ambtshuis bij de Grote kerk, Dorpsstraat 8 in Elst) en donderdagochtend (in ‘De Wieken’, Prinses Irenestraat 49 in Elst).
Voor het stellen van een vraag aan de Sociaal Raadslieden of voor het maken van een afspraak kunt u bellen met de klantenservice van Santé Partners, telefoonnummer: 0900 – 8433. Uw gegevens worden dan genoteerd en zij bellen u zo snel mogelijk terug.