Inspectie woningen

Woningstichting Heteren wil nog meer inzicht krijgen in de kwaliteit van het onderhoud van haar woningen. Wij hebben Atriensis Projecten daarom opdracht gegeven de kwaliteit van onze woningen in beeld te brengen.

Hiervoor zullen onze woningen worden geïnspecteerd. In week 5 is gestart met de eerste inspecties. Voor deze inspecties hoeft u niet thuis te blijven. Ze worden vooral aan de buitenzijde van de woning uitgevoerd. U kunt zien dat het een inspecteur van Atriensis Projecten is, aan de bedrijfskleding. Een inspecteur kan zich ook altijd legitimeren.

Het is mogelijk dat de inspecteur toch bij u aanbelt met het verzoek ook de achterzijde van uw woning of een balkon te mogen inspecteren. Het nemen van foto’s van de woning hoort hier ook bij. Wij verzoeken u hieraan mee te werken.

Bij een aantal woningen is ook een inspectie aan de binnenzijde van de woning noodzakelijk. Atriensis Projecten zal hiervoor telefonisch contact opnemen met de betreffende bewoners. Dit zal dus niet bij elke woning het geval zijn. Wanneer dit het geval is, ontvangt u van Woningstichting Heteren voorafgaand een brief waarin we om uw toestemming hiervoor vragen. Alle inspecties zullen conform de corona-richtlijnen worden uitgevoerd.