Hier vindt u informatie over uw buurt. Heeft u een vraag over uw buurt of ervaart u overlast in uw buurt? Wilt u meer weten over het geplande onderhoud in uw buurt? Of wilt u uit de vorige Wooninfo nog iets teruglezen? Kijk hier verder.

wooninfo

onderhoud

overlast melden

in vogelvlucht

Een buurt is 'een gebied binnen een bebouwde kom dat door bewoners als een bij elkaar horend geheel wordt ervaren'. Samen, wij, ons. Dit is waar wij, samen met u, voor willen zorgen; wonen in een buurt waar u zich thuis voelt.

samen is een betrokken buurt

Goede samenwerking en communicatie met en tussen inwoners en organisaties is cruciaal voor een 'fijne' buurt. Het is een plek van gemeenschappelijke doelen en van samenwerken waarbij we elkaar respecteren en horen.
Als we allemaal ons best doen, in welke vorm dan ook, houden we de buurt leefbaar en verminderen we mogelijke eenzaamheid. Dus maak af en toe eens een praatje en help elkaar waar nodig als dat kan.
uw eigen plek, maak er iets moois van!