huur betalen

Bankrekeningnummer
Wilt u de huur overmaken?
Ons bankrekeningnummer: NL25 RABO 0315163178
Ten name van: Woningstichting Heteren
Als u uw straatnaam en huisnummer vermeldt in de omschrijving dan weten wij voor welk adres de binnengekomen betaling bedoeld is.

Automatische incasso 
Woningstichting Heteren kan de huur maandelijks van uw rekening incasseren. U moet daar vooraf toestemming voor geven. Dit doet u door het invullen van een SEPA machtigingsformulier, dit vraagt u bij ons aan.
1e van de maand
De huur van uw woning betaalt u vooruit. Uw huurbetaling dient uiterlijk de 1e dag van de komende maand bij Woningstichting Heteren binnen te zijn. De huur van bijvoorbeeld de maand juli, moet dus op / voor 1 juli bij ons binnen zijn. Maakt u de huur zelf naar ons over, houdt u er dan rekening mee dat het soms meer dan een dag duurt voordat de huurbetaling op onze rekening is bijgeschreven.
  
Herinnering
Wanneer de huurbetaling van uw woning op de 10e van de maand niet bij ons binnen is, dan ontvangt u een herinnering voor de huurbetaling.

huurachterstand

Betalingsregeling
Heeft u een herinnering ontvangen? Dan betekent dit dat uw huurbetaling te laat bij ons binnen is gekomen. Lukt het u niet om de huur alsnog te betalen? Dan vragen wij u om contact met ons op te nemen. U kunt met ons een regeling treffen zodat u de huurachterstand kunt inlopen. Dit doen we in overleg zodat het een haalbaar plan is.

Vroegsignalering
Betaalt u de huur niet en horen wij niks van u, dan zullen wij uw gegevens aan de gemeente Overbetuwe doorgeven in het kader van het project Actief Eropaf.
Hoe Actief Eropaf werkt 
Een medewerker van de gemeente Overbetuwe komt bij u langs. U krijgt gratis hulp. U gaat samen aan de slag:
• U bekijkt samen uw financiële situatie.
• U onderzoekt of u toeslagen of andere financiële hulp kunt aanvragen.
• U maakt een plan om de achterstand in de betaling weg te werken en nieuwe schulden te voorkomen.

Toestemming
Wilt u niet dat wij uw gegevens delen met gemeente Overbetuwe? Neem dan contact met ons op.