Hier vindt u allerlei informatie over Woningstichting Heteren. Waar u ons kantoor kunt vinden en wat onze openingstijden zijn. Wie zijn de medewerkers en wie het bestuur. Ook informatie over de organisatie zoals het Jaarverslag en Ondernemingsplan vindt u hier.

over ons

Werkgebied
Woningbezit
Organisatie
Medewerkers
Bestuur
Raad van Commissarissen

onze organisatie

Jaarverslag
Ondernemingsplan
Prestatieafspraken
Klachtenprocedure
Tevredenheidsonderzoek
Corporate governance

onze publicaties

Statuten
Reglementen
Personalia
Registers
Visitatierapporten
Integriteitscode

contactgegevens

we zijn telefonisch bereikbaar:
maandag t/m donderdag van
9.00 - 12.30 en 13.30 - 16.00
vrijdag van 9.00 - 12.00
telefoonnummer 026- 479 04 90

bij spoed buiten kantooruren
belt u naar 026 - 372 37 67

openingstijden

ons kantoor bezoeken kan:
maandag t/m donderdag van
9.00 - 12.30
vrijdag van 9.00 - 12.00

Onze Lieve Vrouwestraat 39
Heteren

adresgegevens

ons postadres:
postbus 10, 6666 ZG Heteren

onze website:
www.wst-heteren.nl
ons e-mailadres:
info@wst-heteren.nl