publicaties

Op deze pagina treft u diverse verslagen, plannen, afspraken en onderzoeken die Woningstichting Heteren opstelt, uitvoert en openbaar maakt.
Naast het de meest actuele versies kunt u ook publicaties uit voorgaande jaren inzien. Mocht u geïnteresseerd zijn in nog eerdere publicaties, kunt u contact met ons opnemen.

jaarverslag

Klik hier voor het verkorte Jaarverslag 2022 / Kerncijfers 2022
Klik hier voor het verkorte Jaarverslag 2021
 / Kerncijfers 2021

Klik hier voor het verkorte Jaarverslag 2020 
/ Kerncijfers 2020

Bent u geïnteresseerd in een van onze eerdere jaarverslagen, dan kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer 026 - 479 04 90.

ondernemingsplan

Het strategische plan van Woningstichting Heteren voor de periode 2022-2025, met de titel "Samenwerken, Ontwikkelen en Actie ondernemen", schetst onze toekomstige richting. Ons voornaamste doel is het bieden van passende huisvesting voor onze doelgroep en in dit plan leggen we uit hoe we dit willen realiseren.

good governance

Good Governance kan gedefinieerd worden als een stelsel van activiteiten en maatregelen dat de onderlinge samenhang van de wijze van sturen, beheersen, verantwoorden en toezicht houden van een organisatie waarborgt. Daarbij richt governance zich op een efficiënte en effectieve realisatie van de beleidsdoelstellingen en het op een transparante wijze verantwoording afleggen ten behoeve van belanghebbenden.
Woningstichting Heteren onderschrijft de uitgangspunten van de Governance code.
Voor vragen over de Governance code kunt u altijd contact opnemen met de heer R.A. Maatman, directeur-bestuurder van Woningstichting Heteren.

tevredenheidsonderzoek

In juni 2018 heeft Companen BV, in opdracht van Woningstichting Heteren, een huurders tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Ruim 40% van de huurders heeft de onderzoeksformulieren ingevuld. 

Klik hier voor de uitkomsten van het onderzoek