Verhuisvergoeding voor 55+ huurders

Verhuizen is voor de meeste mensen geen hobby. Er moet veel geregeld worden en gratis is het niet. Vaak is er een periode met dubbele huur, zijn er de kosten om een nieuwe woning naar wens te schilderen en van vloerbedekking en raambekleding te voorzien. Het is dan ook niet gek dat de meeste mensen lang in dezelfde woning blijven wonen.

Toch is het voor de doorstroming op de woningmarkt belangrijk dat mensen blijven verhuizen. Er zijn starters die graag het huis uit willen bij hun ouders. En er zijn jonge gezinnen die uit hun starterswoning groeien nu er kinderen zijn. Heel wat ouderen in een eengezinswoning in de sociale huur ervaren nu belemmeringen om te verhuizen, terwijl juist hun doorstroming lange verhuisketens op gang helpt. Om de
doorstroom te stimuleren is er door Provincie Gelderland een initiatief gestart. Er wordt een verhuiscoach en verhuisvergoeding van €2000,- beschikbaar gesteld aan huurders van 55 jaar en ouder die gaan verhuizen naar een kleinere woning. De verhuiscoach bekijkt met u samen
of u in aanmerking komt voor de subsidie verhuisvergoeding en helpt u op weg met de dingen die geregeld moeten worden.

Om in aanmerking te komen voor bemiddeling en de subsidie verhuisvergoeding moet u aan een
aantal voorwaarden voldoen. U kunt deze subsidie aanvragen als de huurwoning die vrijkomt:

• staat in de provincie Gelderland;
• eigendom is van een woningcorporatie met huizenbezit in Gelderland;
• beschikbaar blijft als huurwoning voor de woningcorporatie;
• tenminste 3 slaapkamers heeft;
• tenminste 65 m2 bruto vloeroppervlakte heeft.

De woning waarnaar u verhuist, moet voldoen aan de volgende criteria:
• het is een huurwoning;
• de woning heeft maximaal 2 slaapkamers;
• de woning is op lange termijn geschikt voor senioren;
• het huurcontract staat op naam van de subsidieaanvrager.

Daarnaast is het nodig dat:
• bij het proces rondom de verhuizing een verhuiscoach zoals hierboven vermeld betrokken is;
• tenminste 1 lid van uw huishouden 55 jaar of ouder is;
• u tenminste 1 jaar in de vrijkomende woning heeft gewoond;
• u bij uw aanvraag verklaringen van de verhuiscoach en de woningcorporatie meestuurt;
• u de aanvraag voor subsidie indient vóórdat u verhuist. Alleen als u tussen 1 november 2021
en 10 januari 2022 bent verhuisd, kunt u met terugwerkende kracht een aanvraag indienen.

In alle andere gevallen dient de subsidieaanvraag plaats te vinden voor de verhuizing.
Voor alle informatie kijkt u op de website van de Provincie Gelderland:
www.gelderland.nl/subsidies/verhuisvergoeding-huurwoning.