Werkzaamheden Vogelbuurt in Driel

Op een aantal adressen in de Vogelbuurt in Driel gaat Vitens onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan het waterleidingnet. Hierbij wordt de gehele metalen aansluit leiding vervangen voor een kunststof leiding. Dit kan gevolgen hebben voor de veiligheids-aarding van uw woning.

Bij oude woningen kan het voorkomen dat de veiligheids-aarding van de woning is aangesloten op de metalen waterleiding. Vitens laat de aarding van uw woning daarom kosteloos controleren door de Firma Bopa. De bevindingen worden rechtstreeks aan Woningstichting Heteren door gegeven. Vitens heeft alle adressen waar werkzaamheden plaats vinden per brief geinformeerd.

Mocht het voorkomen dat uw woning geaard is via de waterleiding, dan zal Woningstichting Heteren zorgen voor een vervanging van de veiligheids-aarding voordat de werkzaamheden van Vitens plaats vinden.