inspraak

De huurdersvereniging DHR overlegt met Woningstichting Heteren over beleid dat alle huurders (en woningzoekenden) in hun werkgebied aangaat. Zoals het huurverhogingsbeleid, de toewijzing van woningen, het onderhoud- en renovatiebeleid, eventuele verkoopplannen en het 
servicekostenbeleid. Als de gemeente en woningstichting prestatieafspraken maken, is het de huurdersvereniging die daar namens huurders bij betrokken wordt. Op deze manier hebben huurders inspraak.

huurdersvereniging DHR

Wilt u zich aanmelden om lid te worden van huurdersvereniging DHR? Dat kan! Vul dan het formulier in via onderstaande button en zij houden u op de hoogte.

algemene informatie

Het bestuur van huurdersvereniging DHR bestaat uit:
Dhr. G. van Veenendaal, Driel (voorzitter)
Dhr. G. Kerbel, Driel (penningmeester)
Mevr. M. van Klinken, Randwijk (secretaris)
Dhr. G. ten Westenend, Driel
Mevr. M. van Looijengoed, Randwijk

Het secretariaat is gevestigd aan:
p/a Prinses Beatrixstraat 7
6668 AJ Randwijk

Voor vragen of opmerkingen over huurderszaken kunt u contact met huurdersvereniging DHR opnemen:
Telefoon: 06 - 22 56 39 64
E-mail: platformdhr@gmail.com

Ter intensivering van de contacten met huurders kunt u via bovenstaand telefoonnummer een afspraak maken met huurdersvereniging DHR. Hier kunnen de leden van de huurdersvereniging terecht met hun klachten. Bent u nog geen lid, dan kunt u ter plaatse lid worden, want alleen klachten van leden worden in behandeling genomen.

U kunt bij de huurdersvereniging ook diverse folders verkrijgen over o.a. Spelregels (ver)bouwen, Huurtoeslag, Wet- en regelgeving, Prestatieafspraken.
Klachten? Huurdersvereniging DHR kan u helpen!
Soms komt het voor dat klachten van huurders naar hun mening niet goed worden afgehandeld door de verhuurder. Om duidelijkheid te scheppen in waar huurders wél en niet op kunnen rekenen, heeft huurdersvereniging DHR besloten haar leden bij te staan. Het is daarbij van belang om via de onderstaande procedure te werk te gaan.
Stap 1: U stuurt uw klacht naar Woningstichting Heteren.
Stap 2: Uw klacht wordt verholpen. Zo niet:
Stap 3: Schrijf een brief naar Woningstichting Heteren en
maak duidelijk dat u het niet eens bent met de gang van zaken. Vraag in de brief om een schriftelijke reactie en maak een kopie van uw eigen brief.
Stap 4: Wacht de schriftelijke reactie van de verhuurder af. Is deze afwijzend, stuur dan de kopie van uw eigen brief en het antwoord van de verhuurder op naar het secretariaat van huurdersvereniging DHR.

Belangrijk
Breng nooit verbeteringen of herstellingen aan om deze daarna in rekening te brengen bij de verhuurder.

Huurdersvereniging DHR neemt alleen klachten in behandeling volgens de hier omschreven procedure. Wanneer de huurder geen bewijsstukken kan overleggen, kan de vereniging helaas niets ondernemen.