over ons

Woningstichting Heteren is werkzaam in de gemeente Overbetuwe in Heteren, Driel, Randwijk, Herveld en Zetten. Wij bezitten en beheren 843 woningen, 60 garages, 3 standplaatsen, 1 bedrijfspand en 1 zorgcomplex (72 appartementen). 
Woningstichting Heteren is een sociale verhuurder. Ons kantoorpand is gevestigd midden in het dorp Heteren vanwaar ook Driel, Randwijk, Herveld en Zetten snel bereikbaar zijn. Wij staan dicht bij onze huurders. En wij dragen zo bij aan prettig wonen in de kernen door betaalbare en kwalitatief goede woningen in een dorpse omgeving.

organisatie

Woningstichting Heteren bestaat uit een 2-lagen structuur. De dagelijkse leiding wordt uitgeoefend door de directeur-bestuurder. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder.
De directeur-bestuurder geeft leiding aan de teamleider en medewerkers. De medewerkers zijn verdeeld over de afdelingen Wonen, Technische Dienst en Financiën.

de medewerkers

Teamleider en Wonen - De heer Wilco van Koppenhagen
Secretariaat - Mevrouw Clara Peters en Mevrouw Vera van Putten
Wonen - Mevrouw Patrice Schoenmakers
Strategie / Beleid - Mevrouw Marleen Wildekamp
Technische dienst - De heer Remy ten Haaf
Financiën - De heer Gijs Teunissen en Mevrouw Claudia Huiskens
Nieuwbouw - De heer Ronnie van den Heuvel

bestuur

Het bestuur van Woningstichting Heteren bestaat uit:
Directeur-bestuurder - De heer R.A. (Ruud) Maatman 

raad van commissarissen

De Raad van Commissarissen van Woningstichting Heteren is als volgt samengesteld:
Voorzitter - De heer M.H.M. Mulder
Vice-voorzitter - Mevrouw ing. M.C.P.H. Derks-Schoofs MBA
Commissaris - De heer Mr. A.F.J. Roelofs ccp (op voordracht huurders)