Hier vindt u alle informatie met betrekking tot uw huis. Samen met u, willen wij ervoor zorgen dat u zich thuis voelt in uw huis. Wij zijn er voor u. Bij vragen over leuke dingen en ook bij vragen over minder leuke dingen. 

onderhoud melden

formulieren / folders

zelf klussen

informatie onderhoud

in vogelvlucht

In het woordenboek is de omschrijving voor een huis: een gebouw om in te wonen. En een 'thuis' wordt omschreven als 'het gebouw waar iemand zich thuis voelt'. Dit is waar wij, samen met u, voor willen zorgen. Wonen in een huis waar u zich thuis voelt.

onderhouds-ABC

Uw woning heeft onderhoud nodig. Onderhoud draagt bij aan de kwaliteit van de woning en aan uw wooncomfort. Maar wie is verantwoordelijk voor welk deel van het onderhoud? In het Onderhouds-ABC vindt u het antwoord op deze vraag.

zelf aangebrachte voorziening

U wilt zelf iets aan uw woning of in uw tuin veranderen. Dit noemen we een Zelf Aangebrachte Voorziening, kortweg een ZAV. U kunt voor een aantal Zelf Aangebrachte Voorzieningen toestemming krijgen. Hoe dit werkt? Dit leest u in het ZAV-beleid van Woningstichting Heteren.

wijzigen woonsituatie

U woont nu alleen maar u wilt gaan samenwonen. Uw partner is overleden en u wilt het huurcontract op uw eigen naam. Uw woning staat tijdelijk leeg vanwege een ziekenhuisbehandeling. Wijzigt uw woonsituatie? We horen dit graag van u.
uw eigen plek, maak er iets moois van!

Vreemde vogels?

Op dit moment lopen medewerkers van WSP Nederland BV in onze wijken rond. Zij voeren onderzoek en controles uit met betrekking tot Flora en Fauna. Zij controleren woningen op aanwezigheid van huismussen, gierzwaluwen of vleermuizen. Ook maken zij foto’s. De medewerkers lopen ook in de hele vroege uurtjes door de straten. We hebben al vernomen […]
Lees meer

Huurkrant 2023

Binnenkort ontvangen onze huurders de brief over de jaarlijkse huurverhoging. Wilt u nu al meer weten? Lees dan de Huurkrant 2023. Daarin leest u ook welke huurders recht hebben op huurverlaging en hoe u huursubsidie kunt aanvragen.
Lees meer

veelgestelde vragen

Waar kan ik terecht met mijn reparatieverzoek?

Mocht u een reparatieverzoek willen indienen dan kunt u dit indienen via het formulier reparatieverzoek. Er wordt binnen 5 dagen contact met u opgenomen over het vervolg van uw aanvraag.

Bij spoedgevallen zoals bijvoorbeeld een gaslek of ernstige lekkage, kunt u ons bellen op telefoonnummer 026- 479 04 90 of na sluitingstijd op telefoonnummer 026 - 372 37 67. Dit nummer is 24 uur per dag beschikbaar. 

Voor welke reparaties ben ik zelf verantwoordelijk?

Woningstichting Heteren is verantwoordelijk voor een deel van het onderhoud aan uw woning. Er is ook onderhoud dat wettelijk voor uw rekening is. U bent zelf verantwoordelijk voor het meeste onderhoud aan de binnenkant van uw woning. In ons Onderhouds-ABC kunt u zien wie verantwoordelijk is voor welke reparaties.

Het onderhoud van aanpassingen of voorzieningen door u zelf geplaatst, de zo genoemde ZAV’s, is altijd voor de huurder (hieronder vallen ook de ZAV’s die overgenomen zijn van de vorige huurder).

Heb ik recht op huurtoeslag?

Als u wilt weten of u recht heeft op huurtoeslag, kunt u zelf een berekening maken op www.belastingdienst.nl/toeslagen. 

Mag ik een andere keuken plaatsen?

In woningen van Woningstichting Heteren zit meestal een standaard keukenblok van 3 boven en 3 onderkastjes. Tenzij u een keuken hebt overgenomen van de vorige huurder of deze in het verleden zelf aangepast hebt. Wilt u een eigen keuken plaatsen, dan is dit mogelijk onder bepaalde voorwaarden. U dient hiervoor een aanvraag te doen via het ZAV-formulier. 

Mag ik zonnepanelen plaatsen?

Verzoeken voor zonnepanelen worden (momenteel) niet goedgekeurd.

Kan ik iemand medehuurder maken?

Ja, dat kan. Wanneer u meer dan 2 jaar met iemand samenwoont en met hem/haar een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert, kunt u medehuurderschap aanvragen. Dit moet u aantonen met een Historisch Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente. Wij beoordelen uw aanvraag. Keuren wij uw aanvraag goed, dan heeft de medehuurder dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Als u recent bent getrouwd of samen een geregistreerd partnerschap hebt, dan wordt iemand automatisch medehuurder. Ook dan vinden wij het fijn om hiervan op de hoogte gebracht te worden.

Als een kind medehuurder wil worden, zijn er extra regels.
• de medehuurder (het kind) moet ouder zijn dan 35 jaar
• de medehuurder (het kind) moet al zijn of haar hele leven bij de ouders inwonen, of er moet sprake zijn van bv. mantelzorg.
• De medehuurder moet ook passen binnen het toewijzingsbeleid. Zo kan iemand van 30 niet medehuurder zijn van een woning voor senioren.

Goed om te weten: op het huurcontract kunnen maximaal twee personen staan.

Wilt u iemand als medehuurder toevoegen? Dan kunt u een mail sturen naar info@woningstichtingheteren.nl. Let wel op dat u dan ook onderstaande gegevens meestuurt:
• Naam en adres van de hoofdhuurder en van de persoon die medehuurder wil worden;
• Een uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie. Waarin we kunnen zien hoe lang u en de medehuurder al op het adres wonen (of als kind het bewijs dat u al uw hele leven bij uw ouders woont);
• Reden van de aanvraag;
• Kopieën van recente inkomensbewijzen van werkgever(s) en/of uitkeringsinstantie(s) van de medehuurder
• Stukken waaruit blijkt dat u al minimaal twee jaar een ‘huishouden’ heeft met de hoofdhuurder. Dan bedoelen we dat u dingen als boodschappen, verzekeringen en vaste lasten samen regelt.
Zorg er ook voor dat de aanvraag door de hoofdhuurder én degene die medehuurder wil worden, is ondertekend.