onderhouds-abc

Uw woning heeft onderhoud nodig. Onderhoud draagt bij aan de kwaliteit van de woning en aan uw wooncomfort. Woningstichting Heteren is verantwoordelijk voor een deel van het onderhoud aan uw woning. Er is ook onderhoud dat wettelijk voor uw eigen rekening is. 
Om uit te vinden wie er verantwoordelijk is voor welk deel van het onderhoud bekijkt u het Onderhouds-ABC. Hier vindt u per onderdeel het antwoord op deze vraag. Download voor uw gemak het Onderhouds-ABC via de knop hieronder.

besluit kleine herstellingen

Het Besluit kleine herstellingen is een document waarin de herstellingen in een woning genoemd zijn die aangemerkt zijn als kleine herstellingen. Kleine herstellingen dienen door de huurder van een woning zelf uitgevoerd te worden.
Dit document is een besluit als bedoeld in artikel 240 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (Besluit kleine herstellingen). Ons onderhouds-ABC is een afgeleide van het Besluit kleine herstellingen en benoemt deze herstellingen per onderwerp.

zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV)

Als huurder wilt u soms zelf het een en ander aan uw woning veranderen. Deze verandering noemen we Zelf Aangebrachte Voorzieningen (afgekort ZAV). Huurt u een woning van Woningstichting Heteren? Dan is het zo dat voorzieningen, die zonder noemenswaardige kosten ongedaan gemaakt kunnen worden, in principe geplaatst mogen worden.
Alle andere voorzieningen moeten schriftelijk bij Woningstichting Heteren aangevraagd worden. Klik hier voor het formulier. Als een voorziening de verhuurbaarheid schaadt of zorgt voor waardevermindering van de woning, dan kan Woningstichting Heteren de voorziening weigeren. Bij uw aanvraag vragen wij om een tekening met materiaalgebruik en uitleg van uw plannen.

zelf klussen

Om van een huis uw thuis te maken, wilt u er waarschijnlijk wat aan veranderen als u de sleutel eenmaal in ontvangst hebt genomen. Een ander kleurtje op de muur of een schilderij en fotolijstje ophangen, kan zonder onze toestemming gedaan worden. Maar misschien wilt u een overkapping of tuinhuis plaatsen waar u wel toestemming van ons voor nodig hebt. 
Bij al deze klussen is het belangrijk om uw eigen veiligheid en die van uw buren in de gaten te houden. We hebben daarom een klushulp voor u opgesteld. Hierin vindt u een aantal algemene punten om rekening mee te houden wanneer u zelf gaat klussen in en aan uw woning. Twijfelt u of heeft u toch nog een vraag? We horen het graag.

renovatie badkamer - keuken - toilet

Wanneer uw keuken, badkamer of toilet aan vervanging toe is, kunt u een aanvraag doen voor een renovatie. Nadat de aanvraag bij ons binnen is gekomen, nemen wij contact met u op. U krijgt dan bezoek van onze opzichter. Hij bekijkt de huidige situatie en maakt foto's. De aanvragen die in een kalenderjaar binnen komen worden verzameld.
Aan het einde van het kalenderjaar wordt beoordeeld welke woningen voor renovatie in aanmerking komen. Of uw woning daar bij hoort, laten wij u dan weten. Komt uw woning in aanmerking dan wordt u uitgenodigd in onze woonwinkel om een keuze te maken uit verschillende kleuren tegels, kranen en/ of keukenkastjes en keukenbladen.

gepland onderhoud

Om zo prettig mogelijk te wonen is onderhoud aan een woning van groot belang. Om de paar jaar wordt het schilderwerk aan de buitenzijde van uw woning uitgevoerd. De dakgotenreiniging wordt elk jaar gedaan. En heeft u een mechanische ventilatie, dan wordt deze installatie regelmatig schoongemaakt. 
Er zijn ook grote onderhoudsklussen zoals bijvoorbeeld een dak dat vervangen moet worden, een CV-ketelvervanging of toilet-, keuken-, en badkamerrenovatie. Dit alles noemen we gepland onderhoud. Gepland onderhoud wordt ruim van tevoren aangekondigd. En ook inspecties worden aangekondigd, wanneer deze hiervoor nodig zijn.