woningruil

Woningruil kan een snelle en prettige mogelijkheid zijn om naar de door u gewenste woonruimte te verhuizen. Woningstichting Heteren wil graag aan het tot stand komen van een woningruil meewerken. Er zijn echter wel een aantal regels waar u rekening mee dient te houden, wanneer u de mogelijkheid van woningruil onderzoekt:
  • wanneer u iemand heeft gevonden waarmee u woningruil zou willen uitvoeren, dan dient u het aanvraagformulier woningruil volledig ingevuld in te leveren bij Woningstichting Heteren;
  • de door u gehuurde woning moet in goede staat verkeren;
  • de nieuwe huurders van uw huidige woning moeten voldoen aan de Passend Toewijzen regels zoals bij elke woningtoewijzing;
  • de nieuwe huurders dienen een schriftelijke verklaring af te geven dat zij bij de huidige verhuurder geen betalingsachterstand hebben, en dat de lopende huur het afgelopen half jaar op tijd is voldaan. Een verhuurdersverklaring zal hiervoor aangeleverd moeten worden;
  • er mag bij Woningstichting Heteren geen huurschuld of andere betalingsachterstand zijn op uw naam;
  • de woningruil-kandidaat krijgt een huurovereenkomst voor minstens een jaar. Daarna gaat de huurovereenkomst stilzwijgend over in een overeenkomst voor onbepaalde tijd;
  • voor een woningruil zal € 45,00 administratiekosten in rekening worden gebracht;
  • wij kunnen de huur van de woning verhogen wanneer u verhuist. De woningruil-kandidaat kan dus te maken krijgen met een hogere huur dan u op dit moment betaalt. Vraag ons daarom van tevoren of we de huur verhogen. En geef dit door aan de woningruil-kandidaat;
  • teneinde de verhuisprocedure correct te laten verlopen, dient u zo spoedig mogelijk na indiening van de aanvraag tot woningruil een afspraak te maken om een voorinspectie uit te laten voeren. Op het moment van daadwerkelijke verhuizing wordt een eindinspectie uitgevoerd waarbij een overnameverklaring overlegd moet worden, die door alle drie de betrokken partijen dient te worden ondertekend.
Woningstichting Heteren zal contact opnemen met de verhuurder van de woningruil-kandidaat en Woningstichting Heteren behoudt te allen tijde het recht om, wanneer daartoe aanleiding bestaat, de woningruil te weigeren. Voor nadere informatie en inlichtingen kunt u altijd contact opnemen met Woningstichting Heteren.