Vroegsignalering

Schulden zijn snel gemaakt, maar schuldenvrij worden is vaak erg moeilijk. Want wie zijn rekeningen niet meer kan betalen, krijgt te maken met hoge kosten en gaat een doolhof in van organisaties en juridische taal. Het duurt vaak jaren voordat mensen om hulp vragen. Het is makkelijker om mensen te helpen als de schuldenlast nog klein is. Door eerder hulp te kunnen bieden lukt het om mensen sneller uit de schulden te krijgen.

Samenwerken
Daarom gaan Woonstichting Valburg, Vivare en Woningstichting Heteren samenwerken met de gemeente Overbetuwe om een proefproject Vroegsignalering te starten. Samen willen wij mensen met schulden eerder in beeld krijgen en hulp bieden.

Vroeg hulp bieden
Betalen mensen hun vaste lasten niet meer, dan is dit een sterke aanwijzing dat mensen geldproblemen hebben. Mensen met schulden raken vaak verstrikt in een cirkel van problemen. Denk aan werk, gezondheid en op sociaal terrein. Vaak schamen mensen zich en roepen ze pas hulp in als de problemen heel groot zijn. Bij het proefproject Vroegsignalering gaan we samen hulp aanbieden voordat iemand met schulden daar zelf om vraagt. De woningstichtingen en gemeente gaan hiervoor gegevens uitwisselen.

Landelijke ervaringen
Vanaf 2015 zijn meerdere gemeenten gestart met project Vroegsignalering. De steden Arnhem, Tiel, Nijmegen, Bommelerwaard en Lingewaard doen mee aan dit project. Daardoor hebben gemeenten de afgelopen jaren al veel ervaring opgedaan. In Overbetuwe gaan we gebruik van maken van die ervaring.